tagroup.vn
http://Bigweb.com.vn
http://tagroup.vn
Dầu khí

Với nền tảng vững chắc là đội ngũ kỹ sư đông đảo và chuyên nghiệp, Công ty Cố phần Năng lượng Thiên Ân (TAE) cung cấp cho khách hàng dịch vụ thiết kế - mua sắm - xây dựng trọn gói (EPC) với sự tối ưu về kỹ thuật và chi phí tốt nhất. TAE thể hiện đam mê chinh phục các công trình đòi hỏi chất lượng cao và lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm phát triển. TAE thực hiện các dự án như: 

Lĩnh vực Dầu khí

Nhà máy LNG

Các hoạt động cụ thể bao gồm:

1. Thiết kế:

Thiết kế chi tiết;

Lập kế hoạch và tiến độ;

2. Mua sắm:

Quản lý hợp đồng;

Mua sắm

Kiểm soát chất lượng nhà cung cấp ;

Quản lý Logistics;

Quản lý vật tư thiết bị.

3. Xây dựng:

Quản lý dự án;

Quản lý chất lượng;

An toàn;

Thi công xây dựng.