tagroup.vn
http://Bigweb.com.vn
http://tagroup.vn
Thiên Ân - Kiến tạo ước mơ của bạn

Tập đoàn Thiên Ân được thành lập dựa trên nền tảng Công ty Cổ phần Hạ tầng Thiên Ân, một trong những nhà thầu hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực nền móng. Tập đoàn Thiên Ân còn tập hợp và kế thừa toàn bộ các nguồn lực về năng lực kinh nghiệm thi công xây lắp, năng lực thiết kế chế tạo và năng lực tài chính từ nhóm các Công ty Thiên Ân thông qua hình thức cổ đông sáng lập và từ các Công ty thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam (VAMI) thông qua hình thức liên doanh, liên kết.

Các công ty thuộc Tập đoàn Thiên Ân bao gồm:

1. Công ty Cổ phần Hạ tầng Thiên Ân

Địa chỉ: Số 907 - Đường Giải Phóng -  Phường Giáp Bát  - Quận Hoàng Mai – Hà Nội

Thành lập ngày 04/08/2006 và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0102007734 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp, sửa đổi lần thứ 14 ngày 25/06/2013.

Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng)

2. Công ty Cổ phần Năng lượng Thiên Ân

Địa chỉ: Số 907 - Đường Giải Phóng -  Phường Giáp Bát  - Quận Hoàng Mai – Hà Nội

Thành lập ngày 01/04/2014 và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0106499540 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp, sửa đổi lần thứ 01 ngày 18/08/2014.

Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)

      

Đội ngũ những con người năng động tại Thiên Ân

3. Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Thiên Ân

Công ty có mô hình tổ chức sản xuất và công nghệ sản xuất từ đúc luyện kim, rèn, đập, đến gia công cắt gọt nhiệt luyện, mài, sơn,....lắp dựng

Địa chỉ: Thị trấn Như Quỳnh – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên

Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)

4. Công ty Cổ phần Nhân lực Thiên Ân

Địa chỉ: Số 911 - Đường Giải Phóng -  Phường Giáp Bát  - Quận Hoàng Mai – Hà Nội

Thành lập ngày 09/02/2010 và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0102344779 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội

Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)