tagroup.vn
http://Bigweb.com.vn
http://tagroup.vn
Năng lượng tái tạo

Chúng tôi đang nỗ lực phát triển ngành kinh doanh năng lượng tương lai gồm năng lượng xanh như năng lượng gió và năng lượng mặt trời. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện triết lý cộng sinh của mình, tức là vừa làm giàu cuộc sống con người vừa hài hòa thiên nhiên với con người.

Một nhà máy sản xuất năng lượng gió

Năng lượng gió: Được đặt ở vị trí để tối ưu hóa tốc độ gió, điều kiện trên mặt đất và các điều kiện kết nối, nhà máy điện gió tạo và cấp điện bằng cách quay trục của máy phát điện thông qua việc quay các cánh quạt bằng năng lượng gió tự nhiên.

Năng lượng mặt trời: Các nhà máy năng lượng mặt trời tiếp nhận và phát ra dòng điện trực tiếp bằng các thiết bị bán dẫn quang điện chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành điện năng và cung cấp dòng điện thay thế vào các hệ thống qua một biến tần.