tagroup.vn
http://Bigweb.com.vn
http://tagroup.vn
Bộ máy quản trị

Ông Đinh Viết Thêm

Sinh năm: 1965

Người sáng lập, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn

TGĐ Công ty Cổ phần Hạ tầng Thiên Ân

Phó Chủ tịch Tổ hợp các nhà thầu Việt Nam thiết kế chế tạo, cung cấp thiết bị và xây lắp các dự án nhà máy nhiệt điện, giao thông, công trình công nghiệp IMEC.VAMI

 

Ông Nguyễn Đăng Quang

Sinh năm: 1980

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn

TGĐ Công ty Cổ phần Năng lượng Thiên Ân

Phó Ban thường trực Tổ hợp các nhà thầu Việt Nam thiết kế chế tạo, cung cấp thiết bị và xây lắp các dự án nhà máy nhiệt điện, giao thông, công trình công nghiệp IMEC.VAMI

 

Ông Võ Hồng Sơn

Sinh năm: 1984

Thành viên HĐQT

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hạ tầng Thiên Ân