tagroup.vn
http://Bigweb.com.vn
http://tagroup.vn
Chính sách tuyển dụng

Với quan niệm công ty và người lao động cùng xây dựng thương hiệu để có được sự phát triển bền vững, chúng tôi mong muốn sự cộng tác từ tất cả các bạn.

Đến với Thiên Ân, bạn sẽ có cơ hội phát huy tối đa khả năng chuyên môn, sự sáng tạo và trí tuệ.

Tâp đoàn luôn chú trọng phát triển nguồn nhân lực thông qua các chính sách đào tạo để mỗi thành viên đều đáp ứng tốt yêu cầu công việc trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tập đoàn đã đang và sẽ vận hành những dự án mang tầm quốc tế, đó chính là cơ hội để bạn phát huy khả năng sáng tạo ở nhiều lĩnh vực.

Song song với đó chính sách lương thưởng của Tập đoàn cũng hết sức ưu việt và cạnh tranh tạo sự thu hút, cống hiến và gắn bó lâu dài cùng sự phát triển của Thiên Ân.

Mời các bạn truy cập vào chuyên mục Thông tin tuyển dụng và liên hệ với phòng HCNS của Tập Đoàn để chúng ta cùng chia sẻ cơ hội nghề nghiệp thông qua các giá trị chung.

Trân trọng!