tagroup.vn
http://Bigweb.com.vn
http://tagroup.vn
Năng lượng

Bằng đội ngũ cán bộ công nhân viên giỏi về trình độ, nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý và triển khai thi công, cùng với trang thiết bị, máy móc thi công tiên tiến, đồng bộ và hiện đại, TAE có đầy đủ năng lực để đảm nhận thi công các hạng mục công trình với quy mô lớn, có yêu cầu kỹ thuật cao.

Các nhà máy sản xuất điện năng:

* Nhiệt điện

* Thủy điện

* Năng lượng tái tạo

Các nhà máy dầu khí, hóa chất:

* Nhà máy lọc hóa dầu

* Gas

* Nhà máy hóa chất

* LNG

* Đường ống