tagroup.vn
http://Bigweb.com.vn
http://tagroup.vn
Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn

Tập đoàn Thiên Ân phấn đấu trở thành tổng thầu xây dựng và năng lượng uy tín trên toàn thế giới.

Sứ mệnh

Xây dựng những công trình quy mô, chất lượng, thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng.

Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, năng động cho nhân viên.

Giá trị cốt lõi

1. Không ngừng sáng tạo

2. Bền bỉ, nỗ lực và nuôi dưỡng khát vọng

3. An toàn, chất lượng, phát triển bền vững