tagroup.vn
http://Bigweb.com.vn
http://tagroup.vn
Đội ngũ

Tại Tập đoàn Thiên Ân, đội ngũ các thành viên dù ở vị trí nào đều đáp ứng yêu cầu: có trình độ chuyên môn, có quyết tâm phát triển nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao.

Thành viên của Thiên Ân là những con người sở hữu đầy đủ những giá trị cốt lõi của Tập đoàn: Không ngừng sáng tạo; Bền bỉ, nỗ lực và Nuôi dưỡng khát vọng. Đó là những con người có bản lĩnh vững vàng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm dù trong hoàn cảnh nào.

Những con người đang ngày đêm góp sức để Thiên Ân thêm vững mạnh

Đối với các vị trí quản lý cấp cao, yêu cầu khắt khe hơn với các tiêu chuẩn bắt buộc về kinh nghiệm công tác, khả năng tư duy logic, phán đoán nhanh nhạy, phân tích và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Tất cả hợp thành một đội ngũ mạnh cùng chung mục tiêu là sự phát triển của Tập đoàn.

Dưới sự dẫn dắt của lãnh đạo Tập đoàn, con người Thiên Ân luôn mang trong mình nét văn hóa với bản sắc riêng. Văn hóa ấy mang đậm tính nhân văn, tình thân ái, tinh thần kỷ luật; được xây dựng và vun đắp bằng trí tuệ và sức sáng tạo không ngừng của tập thể cán bộ nhân viên. Gần 1 thập kỷ phát triển, hiện tại đội ngũ các thành viên của Tập đoàn Thiên Ân đã lên tới con số hơn 1.000, đảm trách nhiều lĩnh vực.