tagroup.vn
http://Bigweb.com.vn
http://tagroup.vn
Thông tin tuyển dụng

Nhân viên kế toán công trường

Công ty Cổ phần Hạ tầng Thiên Ân cần tuyển gấp nhân viên kế toán công trường.

Kiến trúc sư

Công ty Cổ phần Hạ tầng Thiên Ân cần tuyển kiến trúc sư

Kỹ sư chất lượng

Công ty Cổ phần Hạ tầng Thiên Ân cần tuyển kỹ sư chất lượng.

Nhân viên kế toán thuế

Công ty Cổ phần Hạ tầng Thiên Ân cần tuyển nhân viên Kế toán thuế.

Nhân viên Kế toán tổng hợp

Công ty Cổ phần Hạ tầng Thiên Ân cần tuyển nhân viên Kế toán tổng hợp.

Nhân viên An toàn lao động

Tập đoàn Thiên Ân có nhu cầu tuyển dụng 01 nhân viên an toàn lao động, mức lương từ 8-12 triệu đồng.