tagroup.vn
http://Bigweb.com.vn
http://tagroup.vn
Thảo Điền PEARL

Dự án: Thảo Điền PEARL

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Địa ốc và Xây dựng S.S.G 2

Địa điểm: Số 12 - Đường Quốc Hương - Phường Thảo Điền - Quận 2 - TP HCM

Quy mô dự án:  35 tầng nổi + 3 tầng hầm, Diện tích xây dựng 12.855m2

Hạng mục thi công:

- Thi công cọc khoan nhồi  D1200, D1400 Sâu 70m

- Thi công cọc Barrette B800, B1000 Sâu 70m

- Thi công tường vây B800 sâu 25m

Tổng mức đầu tư: 2.000 tỷ đồng

Khởi công: 5/2010

Hoàn thành: 2014

Dự án khác