tagroup.vn
http://Bigweb.com.vn
http://tagroup.vn
Nhà máy gang thép Formosa

Dự án: Nhà máy thép Formosa

Chủ đầu tư: Tập đoàn FORMOSA (Đài Loan)

Địa điểm: Kỳ Anh – Vũng Áng – Hà Tĩnh

Quy mô dự án: 2.000 hecta

Hạng mục: Tường vây B1000, B1200 trong đá cứng cho 3 bể chứa ngầm

Tổng vốn đầu tư: 10 tỷ USD

Khởi công: 2014

Hoàn thành: 2016

Dự án khác