tagroup.vn
http://Bigweb.com.vn
http://tagroup.vn
CẦU BẠCH ĐẰNG

Dự án: CẦU BẠCH ĐẰNG

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần BOT liên doanh cùng 8 nhà thầu

Địa điểm xây dựng: Tiên Lãng - Hải Phòng

Quy mô dự án: Chiều dài 5,4km, rộng 25m

Hạng mục thi công: Thi công cọc khoan nhồi các trụ T32 đến T43, cọc D1500 sâu 50-55m, trong lớp đá từ 5-8m.

Tổng mức đầu tư: 7.600 tỷ đồng

Khởi công: 01/2015

Dự án khác